Naše nabídka pro firmy

Výuka v malých skupinkách nebo individuální. Naučíte se prezentovat sebe a svou firmu, výrobky nebo služby, efektivně komunikovat (telefon, e-mail), vystupovat na schůzkách i konferencích, vyjednávat, uzavírat smlouvy. Klademe důraz na správnou výslovnost, tedy srozumitelnost a pohotovost v reakcích. Osvědčily se nám tématické výstupy a scénky simulující reálné situace – tzv. „role-playing“. Nesporně důležité jsou i náslechy s porozuměním.

Budete-li si přát, připravíme vás na úspěšné interview u zahraniční firmy včetně dobře sepsaného CV v angličtině a vhodných odpovědí na předpokládané otázky. Váš úspěch do vysoké míry závisí na dobré přípravě. Vaše investice do našich kurzů se vyplatí.

Můžete si též vybrat cílenou přípravu na některou z mezinárodně platných zkoušek obchodní angličtiny, např. třístupňový BEC (Business English Certificate).

Kromě angličtiny vám můžeme nabídnout i obchodní španělštinu nebo ruštinu.

Pro cesty do Asie nebo arabských zemí je dobré se ozbrojit „jazykovým kurzem na přežití“ (survival), kde kromě jazyka věnujeme pozornost i etiketě a zvyklostem v dané zemi. Vhodně použité fráze, zvláště zdvořilostní, navodí příznivou atmosféru při vyjednávání. I když vám nemohou garantovat okamžitý obchodní úspěch, určitě vám zajistí „VIP treatment“ a vylepší šance pro budoucí jednání. Tyto krátkodobé mini kurzy poskytujeme hlavně v čínštině, japonštině a arabštině, avšak s větším předstihem bychom je mohli připravit i v jiných jazycích. (více info na „jazyky na cesty“ na tomto webu).

Pro vaše zahraniční spolupracovníky Belingua v letošním roce rozšiřuje výuku češtiny pro cizince, s kterou máme mnohaleté zkušenosti (ředitelka školy už od šedesátých let minulého století – více info na „Czech for Foreigners“ na tomto webu).

Pro vaše děti dvoujazyčné pomaturitní studium, kde kromě angličtiny k FCE budou mít výběr mezi čínštinou a dalším evropským jazykem v rámci 20 hodin pomaturitní výuky týdně (více na „pomaturitní studium“ na tomto webu).