Čínština

Z neevropských jazyků nabízí Belingua kurzy japonštiny, čínštiny a arabštiny.

Čínština - písmo tvoří tzv. ideogramy, které fungují jako  jednotící pojítko rozmanitých jazyků v Číně. Čínština je tónový jazyk, takže každá slabika se může „zazpívat“ ve 4 tónech a má 4 různé významy. Např. vietnamština má 6 tónů a každá slabika má 6 různých významů. Rozeznávat 6 tónů je pro Čecha obtížné – 4 tóny v čínštině se dají ještě zvládnout. Obtížnost písma a výslovnosti čínštiny poněkud kompenzuje snadnější gramatika. Čínštinou mluví nejvíce lidí  světě – půl druhé miliardy.


V blízké budoucnosti se očekává zavedení přímých letů ČR-Čína a takové zjednodušení vízových formalit, které umožní Číňanům navštěvovat ČR v rámci turismu. Zájem o ČR v nedávno zbohatlých vrstvách Číňanů je prý obrovský, a tak se očekává příliv čínských turistů v následujících letech.

 

Odhaduje se, že bude zapotřebí nejméně 100 průvodců, kteří budou znát alespoň základy čínštiny. Podrobnosti o našich památkách si pak mohou turisté vyčíst z čínských průvodců po ČR.


DEN

ČAS

VÝUKA

UČEBNICE

Úterý

17:30 – 19:45

čínština

---

Středa

17:30 – 19:45

   čínština

---


Pokud máte čas dopoledne, mohli byste navštěvovat 2 hodiny čínštiny denně v pomaturitním studiu, i když sami nejste maturanti. Je to příležitost, kterou nabízí pouze naše škola – více na „pomaturitní studium“ na těchto webových stránkách

 

Důležité upozornění: na první lekci čínštiny se dostavte všichni – začátečníci i pokročilí, abyste se mohli společně dohodnout, které skupině se více hodí úterý, a které středa nebo jiný den.


 Arabština

 

Z neevropských jazyků nabízí Belingua kurzy japonštiny, čínštiny a arabštiny.

Arabština - třetí nejrozšířenější jazyk na světě. Její význam stoupá s rozvíjející se turistikou a obchodem.

 


DEN

ČAS

VÝUKA

UČEBNICE

 

 

---

---

Středa

18.00 – 19.30

---

---


Japonština

 

Z neevropských jazyků nabízí Belingua kurzy japonštiny, čínštiny a arabštiny.

Japonština - je z těchto jazyků pro nás nejsnazší co do výslovnosti, intonace i gramatiky. Písmo už tak snadné není – zato je velmi estetické, elegantní a působí umělecky. Není divu, že se pořádají kaligrafické soutěže o nejkrásněji namalované slovo štětcem.

V japonském písmu má každá slabika svůj znak. Situaci ještě komplikuje skutečnost, že se v Japonsku vedle sebe používají 3 druhy písma.


DEN

ČAS

VÝUKA

UČEBNICE

Úterý

1800 - 1930

---

---