Netradiční výuka

Netradiční výuka je vhodná pro tzv. věčné začátečníky, tedy pro ty, které tradiční výuka zklamala. Různých netradičních metod je mnoho, ale zatím se zmíníme pouze o třech, které naše škola v případě zájmu studentů může zorganizovat. Určitě tyto 3 metody stojí za úvahu. Dokud si je nevyzkoušíte, nebudete vědět, jestli se pro vás hodí. Na vyzkoušení by mohl stačit jeden intenzivní víkend. V případě zájmu nám dejte vědět co nejdříve, abychom věděli, jestli kurz otevřeme.

CALLANOVA METODA

je původem z Londýna a je postavena na otázkách a odpovědích. Je rozšířena především v Polsku, kde většina jazykových škol podle ní učí. Gramatice, čtení a psaní se věnuje málo pozornosti. Jde hlavně o ústní projev, tempo otázek a odpovědí se postupně zrychluje. Jako každá metoda, má svá pro i proti. To, že je poněkud jednostranná, je pro úspěch začátečníků spíše výhodou (viz následující článek o jiné jednostranné metodě jménem CONCORD). Je sice škoda, že otázky klade učitel a studenti jen odpovídají – tak je tomu vlastně na všech školách. Při cestách do ciziny studenti zjistí, že jsou to právě oni, kdo se vyptávají.


SUGESTOPEDIE

zní velmi tajuplně, ale se sugescí má málo společného. Vymyslel ji jeden Bulhar v šedesátých letech a Angličané ji pak zpracovali do dnešní podoby. Jejím hlavním kladem je, že vás neunavuje, protože se učíte v uvolněném nestresovém stavu, do něhož se dostáváte pomocí nevtíravé, většinou barokní hudby, jste v příjemném prostředí, kde pohodlně sedíte nebo ležíte. Tato metoda se snaží zapojit do výuky co nejvíce vašich smyslů, učíte se i hrou a pohybovými aktivitami. Hodí se opět hlavně pro začátečníky a mírně pokročilé – určitě ne k přípravě na zkoušky.


METODA CONCORD

byla vyvinuta pro potřeby spolupráce Britů a Francouzů na společném projektu vývoje a výroby luxusního pasažérského letadla Concord. Byla vysloveně jednostranná, učila pouze náslechu s porozuměním. Byla také vysoce úspěšná, splnila veškerá očekávání a zajistila hladký průběh spolupráce. Jsme jediná škola v Česku, která tuto metodu nabízí. V první fázi výuky jazyka je náslech s porozuměním neprávem zanedbáván. Je mnohem důležitější než by se na první pohled zdálo. Co je vám platné, že ze sebe dostanete otázku, když nerozumíte odpovědi. Této metodě plně fandíme, protože je naprosto přirozená, kopíruje způsob, jakým se dítě učí své mateřštině. Jako všechny jednostranné metody, i tato se hodí hlavně pro skutečné i věčné začátečníky. Zajistila by vám úspěch pouze v jedné z pěti částí cambridgeských zkoušek na základní úrovni – náslech s porozuměním. V návaznosti na tuto metodu se učí ústní projev, který je po zvládnutí Concordu pro většinu studentů hračkou. V této druhé fázi se nám osvědčila Callanova metoda.

Více o metodě Concord se dozvíte z následujícího článku. Doufám, že vás neodradí zdánlivě zmatečný nadpis.


Jazyky, Concord a zajíci.

Metoda výuky zvaná Concord byla poprvé použita při společném francouzsko-britském projektu výroby tehdy nejmodernějšího luxusního letadla. Spočívala ve výuce pouze náslechu s porozuměním.

Normálně se při výuce jazyků honí příliš mnoho pověstných zajíců najednou – výslovnost, gramatika, slovní zásoba, ústní projev, čtení s porozuměním, písemný projev (pravopis a kompozice), různé registry (hovorový a formální) a v neposlední řadě náslech s porozuměním. Výsledkem tohoto lovu často je, že se nakonec nechytne ani jeden zajíc. Všichni dobře víme, že se mnozí z nás učí jazyku roky, a přesto se cítíme ztraceni v jednoduchých každodenních situacích – většinou proto, že nerozumíme.

Podstatou metody Concord bylo soustředit se při výuce pouze na jednoho zajíce a opravdu ho ulovit. Tím zajícem byl náslech s porozuměním, který se v několikaměsíčním kurzu nacvičoval se všemi dizajnéry, konstruktéry a techniky. Po absolvování kurzu Angličané mluvili anglicky, Francouzi francouzsky a všichni si rozuměli. Kromě toho nikdo neprznil jazyk toho druhého, což bylo dalším přínosem této metody. Je všeobecně známo, že Francouzi mluvící anglicky vzbuzují dojem, že mluví francouzsky a podobně je tomu u Angličanů mluvících francouzsky se silným anglickým přízvukem. Francii a Anglii od sebe dělí jen úzký kanál, avšak rozdíly v jazyce, kultuře, mentalitě i jídelníčku, jsou neuvěřitelné.

Mohli bychom i my, Češi, prakticky využít této zkušenosti při výuce jazyků? Jistěže ano, i když bez dobré znalosti angličtiny, včetně ústního projevu, se zřejmě neobejdeme. Naučit se náslechu s porozuměním je možné za třetinu času, který bychom jinak vynaložili na zvládnutí jednoho jazyka se vším všudy. Můžeme si uvést běžnou situaci v tomto multikulturním světě. Dostanete místo v mezinárodní společnosti ve Francii, Itálii, Španělsku, Turecku, Řecku, Číně, Japonsku, arabských zemích, Latinské Americe nebo kdekoliv jinde. V mezinárodní společnosti bude sice pracovním jazykem angličtina, ale mimo zaměstnání bude třeba, abyste rozuměli místnímu jazyku. Nejprve zvládnete náslech s porozuměním metodou CONCORD a zanedlouho zjistíte, že v nové zemi začínáte novým jazykem i komunikovat.
Postup od porozumění k mluvení je naprosto přirozený. Je to vlastně postup každého dítěte – zprvu několik měsíců pouze naslouchá čím dál s větším porozuměním a teprve po roce, někdy až po dvou letech, začne spontánně mluvit.


JESTLI VÁS TYTO TŘI METODY OSLOVILY A RÁDI BYSTE SI JE VYZKOUŠELI, NEZAPOMEŇTE SE PŘIHLÁSIT NA VÍKEND ALTERNATIVNÍ VÝUKY, KTERÝ SE KONÁ NA NAŠÍ ŠKOLE.

Angličtina ke zkouškám:

FCE - střední znalost
CAE - pokročilá znalost
BEC - obchodní angličtina
IELTS - pro odbornou práci v zahraničí


(více na „odborná angličtina“ na tomto webu)

DEN

ČAS

VÝUKA

UČEBNICE

Pondělí

17:00 – 19:30   

příprava na FCE

 

příprava na CAE

 

 

Pro FCE: Gold - maximiser
Pro CAE: Gold - CAE

Středa

17:00 – 19:30

Čtvrtek

17:00 - 19:30

BEC - obchodní angličtina

Inteligent Business (Longmann)


VYZKOUŠEJTE SI, KTERÝ JSTE TYP PRO VÝUKU CIZÍHO JAZYKA

Vyberte si způsob učení podle svého typu.

V podstatě existují tři typy:zrakový-vizuální, sluchový-audio a pohybový-kinestetický.

Zrakový(vizuální) typ si vše nejlépe zapamatuje čtením, často má fotogenickou paměť, dává přednost televizi před rádiem, má vyvinutou představivost (vizualizaci). Má tendenci říkat: vidím, co máte na mysli, je to zřejmé na první pohled, spatřuji v tom výhody, to stojí za ohléd nutí, chceme se zviditelnit, výhled do budoucna, úhel pohledu, určitý nadhled, ještě uvidíme.

Sluchový(audio) typ si novou látku nejlépe zapamatuje poslechem. Tomuto typu vyhovuje nevynechávat přednášky a doma se učí pomocí poslechových kazet a cédéček, dávé přednost rádiu před televizí. Často při poslechu mhouří nebo zavírá oči, aby ho vizuální vjemy nerozptylovaly. V konverzaci užívá obraty jako: to zní dobře,to bude mít ohlas, jsem jedno velké ucho, na tuhle nabídku slyším, brzy od nás uslyšíte, ozvěte se nám, tato akce měla ještě dozvuky, pozorně vám nasloucháme, znělo to výhružně.

Pohybový(kinestetický) typ by nejraději vše „prožil“ všemi svými smysly- hmatem, čichem, chutí a pohybem - méně už zrakem a sluchem.To při výuce často nejde a tak se musí spokojit pohybem, který mu poskytuje psaní. Má tendenci všechno, co říká učitel, si zapisovat a pokud se nenaučí vybírat pouze důležité body, může nepříjemně zdržovat ostatní studenty při výuce. Děti v ranném věku se učí tímto stylem. Každou novou věc ohmatávají, očichávají, olízávají a zkoušejí, nedá-li se jíst, rozložit na kousky nebo rozbít. Pohybový typ používá výrazy jako: cítím, že máte pravdu, prožívám to s vámi, nemohu přesně vyhmátnout, v čem je problém, mám chuť to udělat, nerad bych se vás dotkl, na co sáhne, to zvorá, má na to čich.

 Každý z nás je jedinečnou kombinací těchto tří typů, z nichž jeden nebo dva převažují.

 Jestli vás tento článek zaujal, můžete si jej přečíst v plném znění na www.belingua.cz

Z NAŠÍ NABÍDKY

NOVINKA!

Podnikání on-line

Kurz pro podnikání v angličtině po internetu. Ze stovek nabídek podnikání online, z nichž většina jde pouze po vašich penězích, jsme pro vás pečlivě vybrali několik osvědčených a vyzkoušených.

Kurz je krátkodobý a obnáší 10 setkání od října do vánoc. Je vhodný pro středně pokročilé studenty angličtiny, kteří rádi pracují s počítačem, jsou ochotni věnovat tomuto zájmu nejméně hodinu denně a mají chuť si přivydělávat. Výuka probíhá v angličtině a bude se týkat klíčových slov, SEO, marketingu, dozvíte se co je to linking, kdo jsou to affiliates (možná se jimi i stanete) a osvojíte si mnoho dalších pojmů.

Hlavním účelem tohoto zajímavého kurzu však bude uvádět tyto nové poznatky ihned do praxe a vyměňovat si zkušenosti. Neslibujeme, že z vás všech budou přes noc Rothchildové nebo Gatesové, ale určitě se mnohým podaří rozjet úspěšný a výnosný business - a právě to bude naším i vaším společným cílem. Více hlav, více rozumu.

Říká se také, že zisk je risk, ale my se vynasnažíme to riziko eliminovat. Jestli máte zájem, přihlaste se co nejdříve, dokud jsou volná místa.

Mgr.Eva Bellová – Belingua, jazyková škola